Çfarë bëri Omeri r.a pasi u dridh Toka.

0
51

Tërmeti është masë edukative për besimtarin, duhet që patjetër të vetëdijësohet per largimin nga mekatet dhe ti kthehet Allahut me pendim thot Allahu ne Kuranin famëlarte:
“Por, ata e përgenjështruan atë (pejgamberin), andaj i përfshiu tërmeti dhe aguan të shtangur (të ftohur e të vdekur) në shtëpitë e tyre.” (El-Ankebut, 37).
Gjithashtu Transmeton Iben Ebud-Dunja, se ne kohën e Omerit r.a. kur ndodhi një tërmet në Medinë, ai e mblodhi popullin dhe u tha
O njerëz, ky tërmet nuk ka ndodhë, veçse për shkak të ndonjë të keqeje që e keni bërë. Pasha Allahun, nëse ai përsëritet edhe një herë, unë, përgjithmonë, nuk do të banoj me ju këtu, Kjo vërejtje e Omerit r.a. përveçse tërmetin e kualifikon si ndëshkim, është edhe leksion për besimtarët, që të largohen prej të këqijave. Allahu i ruajtë muslimanët ku do qe janë.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here