Thuaje shtatë herë këtë lutje nëse do që Xheneti të bëjë dua për ty

0
403

I Dërguari i Allahut, Muhamedi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:“Ai që gjatë ditës thotë shtatë herë:“ALL-LLAHUMME INNI ES’ELUKEL-XHENNETE, VE EUDHU BIKE MINEN-NAR.”(O Allahu im, kërkoj prej teje Xhenetin, dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri).Atëherë Xheneti lëviz dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi!Ndërsa Xhehenemi thotë: O Zot, mos e bjer kurrë tek unë!”
(Shënon Buhariu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here