Nga shkonte dhe nga kthehej Profeti alejhi selam pas faljes së Bajramit?

0
83

Nga shkonte dhe nga kthehej Profeti alejhi selam pas faljes së Bajramit?

Përcillet nga Xhabir bin Abdilah – Allahu qoftë i kënaqur me të – se Profeti alejhi selam në ditën e Bajramit e ndryshonte rrugën.”

Buhariu

Ibn Kajim në librin e tij “Zad el mead” ka thënë: “ Profeti alejhi selam në ditën e Bajramit e ndryshonte rrugën, pra kur kthehej nga falja nuk kthehej nga e njëjta rrugë në të cilën shkoi fillimisht. Thuhet se urtësia e këtij veprimi mund të jetë:
Që t’u japë selam sa më shumë njerëzve në të dy rrugët që eci.
Që të marrin nga bereqeti i tij njerëzit e të dy rrugëve.
Që t’ua përmbushë nevojat nevojtarëve.
Që shenjat e Islamit të jenë sa më të dukshme.
Thuhet gjithashtu dhe ky është mendimi më i saktë se: urtësia është për të gjitha ato që u përmendën dhe për të tjera.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here