Këtë mund ta zgjidhni vetëm nëse jeni gjeni ose mendoheni gjatë

0
179

Në rrjetet sociale qarkullojnë fotografi, sfida, enigma të ndryshme, të cilat është e vështirë t’i gjindet zgjidhja e një nga to është edhe kjo enigmë.
Ju duhet të bëni 9 pika si në fotografinë e cila ju paraqitet më poshtë dhe me anë të vetëm 4 vijave të drejta, t’i bashkoni të gjitha pikat.